Doç. Dr. GÜLEN ÖZDEMİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. GÜLEN ÖZDEMİR

T: (0282) 250 2106

M gozdemir@nku.edu.tr

W gozdemir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMEKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMEKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1986
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Orta
Akademik Görevler
Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMALÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1997-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
1990-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TAŞINMAZ DEĞERLEME VE GELİŞTİRME (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM)
2016-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-2013
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2007
Yönetim Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Yardımcı Doçent NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2006-
Yardımcı Doçent TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1997-2006
Uluslararası Bilimsel Kurs CHIEAM MEDİTERRANEAN AGRONOMİC INSTİTUTE OF ZARAGOZA 1996-1997
Araştırma Görevlisi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1990-1996
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Kırsal Kalkınma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZDEMİR G., UNAKITAN G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., KESKİN G., Women’s Perspective on Organization and the Alternative Means of Income in Agriculture in Thrace Region Turkey, British Journal of Economics, Management & Trade, vol. 16, pp. 1-9, 2017.
Özgün Makale Ekonomi Erişim Linki
2. AYDIN B., ÖZKAN E., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ÖZDEMİR G., Sulama İşletmeciliğinde Etkinlik Analizi ( Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği), Turish Journal of Agricultural and Natural Science, vol. 4, pp. 70-78, 2017.
Özgün Makale CAB
3. Aydın B., Özkan E., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ÖZDEMİR G., Sulama İşletmeciliğinde Etkinlik Analizi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İlleri Örneği), Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 4, pp. 70-78, 2017.
Özgün Makale Tarım
4. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., UNAKITAN G., YILMAZ İ., KESKİN G., Kırsalda Kadının Geleneksel Gıda Üretimi ve Pazarlama İstekliliği, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 14, pp. 66-72, 2017.
Özgün Makale EBSCO
5. ER ÜLKER F., ÖZDEMİR G., İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Kooperatif İşletmeler Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi(Journal of Administrative Sciences), vol. 14, pp. 331-352, 2016.
Özgün Makale Ekonomi Erişim Linki
6. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consciousness Level of Women Living in The Countryside Regarding Food Safety: The Sample Of Gözsüz Village, ECOTERRA-Journal of Enviromental Research and Protection, vol. 12, pp. 25-31, 2015.
Özgün Makale CAB
7. ÖZDEMİR G., Türkiye´de Çiftçi Örgütleri: Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Örneği, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, 2015.
Bilirkişi Raporu vb.
8. ÖZDEMİR G., TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK VE MALATYA-ADIYAMAN İLLERİNDE KURULAN İLK KOOPERATİFLER(1942-1956), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. Sosyal Bilimler
9. ÖZDEMİR G., KİPER T., Ecotourism Potential of the Northwestern Turkey and the Organization Tendencies of Local People: A Case Study of Kıyıköy, International Journal of Agricultural Science Research, vol. 3, pp. 11-18, 2014.
Özgün Makale ISBN 2327-3321 ©2014
10. Gülen Ö., Women’s Cooperatives in Turkey” (Orijinal Research Article), Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol. 81, pp. 300-305, 2013.
Özgün Makale Ekonomi
11. ÖZDEMİR G., Women´s Cooperatives in Turkey, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 81, pp. 300-305, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., Women entrepreeurs: Their Problems and entrepreneurial ideas, African Journal of Business Management, vol. 6, pp. 7896-7904, 2012.
Özgün Makale
13. Emine Y., T. K., G. Ö., Kırsal Alanlarda Ekoturizm ve Kadınların Rolü”” (Tam metin), Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2012.
Özgün Makale
14. ÖZDEMİR G., KİPER T., BAŞARAN B., Women’s Organizations in Turkey’s Rural Tourism, Journal of Environmental Protection And Ecology, vol. 13, pp. 643-650, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. Gülen Ö., M. Ç., Atatürk forest farm’s management and it’s relationship with the cooperatives, African Journal of Agricultural Sciences, vol. 7, pp. 1238-1244, 2012.
Özgün Makale Ziraat
16. Erol Ö., H. H., B. A., A., E., G., Ö., ., Trakya’daki Başlıca Sulama Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2012, pp. 103-117, 2012.
Özgün Makale
17. Emine Y., G. Ö., Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları, The Problems Female Academicians and Researchers in Turkey Encounter With and Their Viewpoints of Agriculture, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 50-56, 2012.
Özgün Makale
18. KİPER T., ÖZDEMİR G., SAĞLAM A. C., Enviromental, Socio-Cultural And Economical Effects Of Ecotourism Perceived By The Local People In The Northwestern Turkey: Kıyıköy Case, Scientific Research and Essays, vol. 6, pp. 4009-4020, 2011.
Özgün Makale CAB Erişim Linki
19. KİPER T., Ö. G., B. B., Applicability Of Agricultural Tourism And The Role Of Women. A Case Study Of Şarköy-Mürefte, Journal Of Environmental Protection And Ecology, vol. 12, pp. 1146-1159, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
20. ÖZDEMİR G., KESKİN G., ÖZÜDOĞRU H., Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi, Jornal of Tekirdağ Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 101-103, 2011.
Özgün Makale
21. ÖZDEMİR G., SAĞLAM A. C., SUSTAINABLE USE OF MEDICINAL AROMATIC PLANTS AND EMPLOYMENT OF WOMEN IN ITS PRODUCTION: CASE OF KUMBAG-UCMAKDERE AREA, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 11, pp. 1382-1396, 2010.
Özgün Makale SSCI
22. Ozdemir G. ., Y. E., Women academics and researchers in Turkish agriculture, JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol. 8, pp. 1130-1133, 2010.
Özgün Makale SCI
23. Gülen Ö., N. Ö., Chick Meat Production, Structure of Organization, Social and Economical Dimension and Usefulness to the Public: The Case Study of in Göynük in Bolu, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9, pp. 1885-1889, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. Tülin A., Z. Y., ., Y., N., Willage Poultry Farming in the Çanakkale and Antalya Provinces in Turkey: The Prevalence and Relationships with Some Socio- Economic Indicators, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9, pp. 320-326, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. ÖZDEMİR G., Türk Kadınının Toplumsal Konumunun Gelişim Süreci, NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, vol. 3, pp. 5-19, 2009.
Özgün Makale
26. ÖZDEMİR G., Cooperative–shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey, Journal of Asian Economics, vol. 16, pp. 315-325, 2005.
Özgün Makale Ekonomi Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., Orman Köylerinde Ekoturizm Planlama Sürecinde Turistlerin Rolü: Kıyıköy Örneği, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, cilt 12, ss. 94-107, 2016.
Özgün Makale CAB
2. ÖZDEMİR G., Türkiye´de Kivi Üretici Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, DERİM Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015.
Bilirkişi Raporu vb.
3. ÖZDEMİR G., A. A., Kooperatiflerin Mali Rasyolar Ve Rantabiliteleri Açısından Değerlendirilmesi: Uzunköprü İlçesi Örneği, Mali Pusula Dergisi, ss. 104-109, 2009.
Özgün Makale Sosyal Bilimler
4. Gülen Ö., B. B., Trakya Bölgesinde Süt Pazarlamasında Kooperatiflerin Yeri ve Önemi, Dünya Gıda Dergisi, ss. 71-75, 2005.
Özgün Makale
5. Burçin B., G. Ö., Türkiye’de Kooperatifçiliğin Fikir, Anayasa ve Kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi, Kooperatifçilik Dergisi Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları, ss. 33-46, 2003.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZDEMİR G., Bölgesel Kırsal alanda Kadın Çalıştayı Marmara Bölgesi Kitapçığı (Moderatör), Tarım Bakanlığı TEDGEM Yayını, cilt 20802, 2010.
Özgün Makale
2. M.Ali K., U., F., G., ., Trakya Bölgesi Bağcılığının Mevcut Durumu ve Üreticilerin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Projesi, 2007.
Özgün Makale
3. Gülen Ö., B. B., ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü)’nün Yeni Kooperatif Standartlarına Trakya Tarım Kooperatiflerinin Uyumu ( Adaptation of Thrace’s Agricultural Cooperatives to ILO’s New Cooperative Standards.), TÜBAP 505 No´lu Proje, 2004.
Özgün Makale
4. Gülen Ö., Z. G. M., Tekirdağ İlinde Tarımsal Kooperatiflerde Kooperatif Ortak İlişkileri, Kooperatif Dünyası Dergisi, ss. 2-12, 1997.
Özgün Makale
5. Şafak A., Ö. A., O., G., ., Türkiye Bitkisel Yağ Raporu, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Yayınları, 1997.
Özgün Makale
6. ÖZDEMİR G., Tarımsal Kredilendirmede Kıymet Takdiri, Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt 93, ss. 157-169, 1993.
Özgün Makale
7. Gülen Ö., İ. İ., Tekirdağ İlinde Tarımsal Kooperatifçilik, Karınca Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, cilt 58, ss. 35-39, 1992.
Özgün Makale
8. Gülen Ö., Z. G. M., İ. İ., Türk Tarımında Girdi Kullanımında Kooperatiflerin Payı, Tarım Ekonomisi Dergisi, cilt 1, ss. 1-12, 1992.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., Ecology, Plannıng And Desıgn, Bölüm: Ecological-Social-Cultural-Economic (ESCE) Method in Ecological PlanningBased Rural Development, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Editör: Irına Koleva , Ulku Duman Yuksel , Lahcen Benaabıdate, 2017.
Bilimsel Kitap
2. KİPER T., ÖZDEMİR G., Landscape Planning, Bölüm: Tourism Planning in Rural Areas and Organization Possibilities, Yayın Yeri: InTech-Article_Stats, 2012.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDEMİR G., Kooperatifçilik, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Naim Dilek, 2016.
Bilimsel Kitap
2. SAĞLAM A. C., ÖZDEMİR G., ÇİNKILIÇ L., TR21 Trakya Bölgesi Tarımsal Üretiminde Yer Alabilecek Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri, Yayın Yeri: Trakya Kalkınma Ajansı, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
3. Nurettin H., A. Ö., A., N., G., E., T., M., G., İ., ., Türkiye´de Kooperatifçilik, Bölüm: Kooperatif Ortak İlişkileri, Yayın Yeri: Türk Kooperatifçilik Jurumu, 1997.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZDEMİR G., BAKIR İ. H., Evaluation of Livestock Farming Organization in Turkey in Terms of Agricultural Supports, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
2. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., UNAKITAN G., KONYALI S., Participation of Women from the Countryside of Tekirdağ City in Livestock Activities and Their Expectations for the Future, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., Unseen Women Labor and Organization in Rural Development, 8th BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
4. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., Aile Çiftçiliği Modelinde Kadın İşgücünün Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mediterranean International Conference on Social Sciences, Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, University of Donja Gorica (19.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri
5. Özkan E., Aydın B., HURMA H., AKTAŞ E., AZABAĞAOĞLU M. Ö., ÖZDEMİR G., ENVIRONMENT PERCEPTIONS OF THE FARMERS WITHIN DIFFERENT ORGANIZATIONS IN TERMS OF IRRIGATION MANAGEMENT (Sample Study), 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
6. KİPER T., UZUN O., ÖZDEMİR G., ÜSTÜN TOPAL T., The Impact of Natural Landscape Features on the Development of Ecotourism: Kıyıköy Example, ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM (11.05.2017-13.05.2017).
Tam metin bildiri
7. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ORAMAN Y., YILMAZ İ., Coffee Consumption Preferences of University Students, The 3rd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” Social Aspects of Traditional Food and Nourishment. (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
8. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., YILMAZ İ., Consumers’ Purchasıng Attitude in Fruit and Herbal Teas: What do We Know? Where do We Get?, International U.A.B. B.EN.A Conference, Environmental engineering and Sustainable Development 5th Edition (28.05.2015-30.05.2015).
Poster Erişim Linki
9. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Kadının Ekonomiye Kazandırılmasında Kadın Kooperatiflerinin Katkısı, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. YILMAZ E., ÖZDEMİR G., ER ÜLKER F., Kırsal Kesimde Kadının Sorunları ve Çözüm Önerileri, 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi (09.04.2015-11.04.2015).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. KİPER T., ÖZDEMİR G., Hızlı Kırsal Kalkınma Tekniği ile Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizmin Uygulanabilirliği: Kırklareli İli Kıyıköy Beldesi Örneği, 15. Avrupa Konseyi Uluslararası Çalışma Toplantısı, Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi” (01.10.2014-02.10.2014).
Sözlü Bildiri
12. ÖZDEMİR G., YILMAZ E., ER ÜLKER F., Tarımsal Alanda Kadına Yönelik Geliştirilen Projeler ve Değerlendirme, Türkiye XI. Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Poster
13. Gülen Ö., G., Y., ., Women Organization in Leading Traditional Products to Contrubute to Ekonomy” International Semposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Traditional Foods from Adriatic to Caucasus,Struga (Ohrid Lake)/Makedonya (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
14. ÖZDEMİR G., Women’s Cooperatıves In Turkey, World Congress on Administrative and Political Sciences (29.11.2012-02.12.2012).
Tam metin bildiri
15. Gülen Ö., F. E. Ü., Kooperatif İşletmelerde İşgörenlerin İş Tatmininin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Tarım Kredi Kooperatifleri Örneği, 20. Türk Kooperatifçilik Kongresi (06.10.2011-07.10.2011).
Tam metin bildiri
16. ÖZDEMİR G., Yoksullukla Mücadelede Kadın Kooperatifleri Deneyimi, Uluslar arası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler” Sempozyumu (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
17. Emine Y., G. Ö., Y. O., S. K., Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları, Uluslar arası II: Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
18. Gülen Ö., E. Y., Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler, Uluslar arası II: Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
19. Erol Ö., H. H., B. A., A., E., G., A., Ö., Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajlar Sulama Kooperatifleri Örneği, Uluslar arası II: Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu (01.10.2010-02.10.2010).
Tam metin bildiri
20. Tuğba K., G. Ö., B. B., Applicability Of Agricultural Tourism In The Case Of Mürefte Şarköy And Women’s Role, International Conference On:"Pollutıon Management And Envıronmental Protectıon" İn Tirana, BENA, Albania. (16.09.2009-20.09.2009).
Özet bildiri
21. Gülen Ö., T. K., B. B., Women’s Organizations In Turkey’s Rural Tourism, "Pollutıon Management And Envıronmental Protectıon" in Tirana, Albania, BENA (16.09.2009-20.09.2009).
Poster
22. ÖZDEMİR G., Günümüz Kooperatiflerinde Dönüşümün Örneği: Kadın Kooperatifleri, XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi (09.10.2008-10.09.2008).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KARADAĞ E., ÖZDEMİR G., Erzincan Örneğinde İşlenmeyen Küçük Parçalı Arazilerin Değerlendirilmesinde Örgütlenme Model Önerisi, XII.Tarım Ekonomisi Kongresi (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ E., ORAMAN Y., ÖZDEMİR G., ARAP S., YILMAZ İ., Türk Kahvesi Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi, XII. Tarım Ekonomisi Kongresi (25.05.2016-27.05.2016).
Tam metin bildiri
3. ÖZDEMİR G., “Kooperatiflerde Denetim ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği, Türkiye XI. Tarım Ekonomisi Kongresi (03.09.2014-05.09.2014).
Sözlü Bildiri
4. Rüya Y., G. Ö., Dünya da Süs Bitkileri Üretimi ve Ticari Durumunun Değerlendirilmesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5. Süs Bitkileri Kongresi, YALOVA (06.05.2013-09.05.2013).
Poster
5. H. H., B. A., A., ., AZABAĞAOĞLU ., Ö., Ö., G., GÜNAY ., ., Tarımsal Su Yönetimi İle Çevre İlişkisinin Üretici Bakışıyla İncelenmesi”(, Ekoloji 2013 Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
6. Emine Y., G. Ö., Tekirdağ’da Yoksulluk Verilerinin Değerlendirilmesi ve Yoksulluğu Önlemede Belirlenebilecek Stratejiler, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, KONYA (05.09.2012-07.09.2012).
Tam metin bildiri
7. Emine Y., T. K., G. Ö., Kırsal Alanlarda Ekoturizm ve Kadınların Rolü, Ulusal III: Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu, TEKİRDAĞ (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
8. Erol Ö., H. H., B. A., A., E., G., AZABAĞAOĞLU ., Ö., Trakya’daki Başlıca Sulama Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Bazı Performans Göstergeleri, Ulusal III: Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Sempozyumu, TEKİRDAĞ (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
9. Tuğba K., G. Ö., C. S., Saray İlçesi ve Yakın Çevresinde Turizmin Gelişimi-Yerel Kimlik ve Peyzaj Değerlerine Etkisi, Tekirdağ’ın Değerleri Sempozyumu, Saray/TEKİRDAĞ (15.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
10. Canan S., S. Y., G. Ö., T. K., Şarköy İlçesi Doğal Bitki Örtüsünde Yetişen Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Değerlendirme Olanakları, Tekirdağ’ın Değerleri Sempozyumu, Şarköy/TEKİRDAĞ (14.10.2010-14.10.2010).
Tam metin bildiri
11. Gülen Ö., G. T., Şeker Pancarı Üreticileri Açısından Pankobilik ve Yasal Gelişmeler, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, URFA (22.09.2010-24.09.2010).
Poster
12. Gülen Ö., G. K., H. Ö., Türkiye’de Ekonomik Krizlere Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Tarımda Güçlü ve Etkin Üretici Örgütlenme Modeli, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, URFA (22.09.2010-24.09.2010).
Tam metin bildiri
13. Gülen Ö., Y. Ü., Köy-Koop Hareketinin Türk Kooperatifçiliğinin Gelişimine Olan Etkileri, Türkiye VIII.Tarım Ekonomisi Kongresi, BURSA (25.06.2008-28.06.2008).
Poster
14. ÖZDEMİR G., MEHMET ALİ K., Bağcılıkta Üreticilerin Sorunlarının Çözümünde Örgütlenme Durumu ve Olanakları: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA (13.09.2006-15.09.2006).
Poster
15. Emine Y., B. B., G. Ö., Küreselleşme Sürecinde Kadının Değişen Rolü ve Örgütlenme Çabaları, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
16. ÖZDEMİR G., Türk Kooperatifçiliğinin Yeni Yüzü: Kadın Kooperatifleri, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, ANTALYA (13.09.2006-15.09.2006).
Tam metin bildiri
17. M.Ali K., G. Ö., Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılığında Üreticilerin Örgütlenme Olanakları, 6.Türkiye Bağcılık Sempozyumu, TEKİRDAĞ (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri
18. İ.Hakkı İ., G. Ö., A. K., Sulama Alanlarında Çiftçi Örgütlenmesi ve Örgütlü Katılımın Önemi, 1995 Sulama Yılı Etkinlikleri Sulu Tarımda Yönetim ve Katılım Sempozyumunda Sunulan Bildiri .TMMOB ZMO.Tarım ve Mühendislik Dergisi (15.06.2005-16.06.2005).
Tam metin bildiri
19. Gülen Ö., İ. İ., Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT (16.09.2004-18.09.2004).
Tam metin bildiri
20. Gülen Ö., B. B., Türkiye’de Kooperatiflerin ILO’nun 193 no’lu Kooperatiflerin Teşviki Tavsiye Kararı’na Uyum Sorunları, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, TOKAT (16.09.2004-18.09.2004).
Poster
21. Şafak A., İ. İ., O., A., S., C., Ö., ., Trakya Bölgesinde Bitkisel Yağ Sektörünün Ekonomik Yapısı ve İşleyişi, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, ADANA (04.09.1996-06.09.1996).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. British Journal of Economics, Management&Trade, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Ekonomi
2. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics&Sociology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
4. African Journal of Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
5. International Journal of Physical Sciences, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
6. Journal of Agricultural Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
7. British Journal of Economics, Management & Trade, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
8. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
9. DERİM, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı Ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması, Dünya Bankası Destekli Proje, Yürütücü, 01.07.2014-30.06.2015.
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesinde Geleneksel Gıdaların Ekonomiye Kazandırılmasında Kırsal Kadının Rolü ve Örgütlenme Olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 06.07.2014-02.08.2016.
2. Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 10.04.2014-18.11.2015.
3. Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 10.11.2012-10.11.2016.
4. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği, BAP, Proje Koordinatörü.
5. Trakya Bölgesi Bağcılığının Mevcut Durumu ve Üreticilerin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
6. Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayii Sektör Analizi, Ekonomik Yapı, Darboğazlar ve Çözümler, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimliliklerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
8. ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü)’nün Yeni Kooperatif Standartlarına Trakya Tarım Kooperatiflerinin Uyumu, BAP, Proje Koordinatörü.
Ödüller
1. NKÜ 2012-2013 Yayın Teşvik Birincilik Ödülü, 2013.
2. TÜBİTAK Yayın Teşviki Ödülü, 2010.
Üyelikler
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.
Türk Kooperatifçilik Kurumu, Üye.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
SAĞLAM, C., ÖZDEMİR, G., ÇİNKILIÇ, L., 2015. TR21 Trakya Bölgesi Tarımsal Üretiminde Yer Alabilecek Tıbbi- Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkilerinin Belirlenmesine Yönelik Rapor, TRAKYA KALKINMA AJANSI., Yer:TR21 Trakya Bölgesi, 30.04.2015-27.11.2015.